Varroa tester 3w1
Varroa tester 3w1
Varroa tester 3w1
Varroa tester 3w1

Varroa tester 3w1

3536
57,90 zł
Cena prenumeratora: 57,90 zł
Brutto

Varroa tester 3w1

 

Varroa tester 3w1

Oferujemy innowacyjny produkt Varroa Tester 3 w 1, który ułatwia pszczelarzom weryfikację:
• Stopnia porażenia Varroa destructor;
• Odporność (wrażliwość) Varroa destructor na akarycydy - weterynaryjne produkty medyczne (VMP) z substancją czynną
• Zachowanie higieniczne (instynkt samooczyszczania się) pszczół

Produkt stanowi pomoc dla pszczelarzy z całego świata w monitorowaniu zdrowia pszczół i poziomu roztocza w rodzinach pszczelich.

Chodzi o to, aby pszczelarze już w pasiece mogli szybko, łatwo i dokładnie kontrolować stopień zarażenia Varroa destructor.


Pszczelarze dzięki testerze mogą również sprawdzić, czy powstała odporność roztocza na określony lek przeciwko warrozie (amitraz, kumafos lub pyretroid, fluwalinat, flumetrin). Przekłada się to na stosowanie tylko leku, wobec którego nie powstało żadne uodpornienie się warrozy i z odpowiednio z wysoką wydajnością. Daje to pszczelarzowi możliwość mniejszej ingerencji środkami medycznymi w życie rodziny pszczelej.
Instynkt czyszczenia jest ważnym wskaźnikiem, który jest kluczowy w wyborze matek pszczelich. Rodziny z dobrze rozwiniętym instynktem oczyszczania się rzadziej chorują na niektóre choroby (na przykład na grzybicę wapienną).


Produkt Varroa Tester 3w1 został opracowany zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2016 r. w sprawie tworzenia skalibrowanych i zatwierdzonych instrumentów do obserwacji zdrowia pszczół w całej UE i ich stresorów dla różnych pszczół, w tym pszczół miodnych.

Szybki, łatwy i dokładny test do oceny stopnia porażenia rodziny warrozą, instynkt higieniczny pszczół i odporność roztoczy na leki.

Test 1 - na poziom porażenia

1. Zbierz ok. 300 pszczół. Wypełnij nimi pojemnik A do drugiego poziomu.

2. Zamknij pojemnik A wieczkiem B

3. Wsyp łyżeczkę cukru-pudru do pojemnika C.

4. Przykręć pojemnik C do dna pojemnika A i przez 1-2 minuty potrząsaj całością, tak aby cukier-puder dokładnie obsypał pszczoły.

5. Upewnij się, że większość cukru-pudru opadła na dno pojemnika C, po czym odkręć wyłącznie pojemnik C.

6. Wlej do niego wodę aby rozpuścić cukier. Policz roztocza, które unoszą się na wodzie.

7. Do 3 roztoczy - małe porażenie, 3-10 - średnie. Powyżej 10 - duże.

8. wypuść pszczoły.

Test II - na poziom odporności roztoczy na leki

1. Wypełnij pojemnik A ok. 150 pszczołami zebranymi z ramek z czerwiem (z tego samego ula co test 1) - niech sięgają poziomu 1 pojemnika.

2. Zamknij pojemnik wieczkiem B. Załóż rękawiczki! Do pojemnika A zamocuj pasek nasączony lekiem, przeciągając go przez dolną szczelinę uchwytu w kształcie litery H. końcówka paska ma zatrzymać się na beleczce.

3. Umieść tester w ciemnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Pasek leku ma być na górze! Poczekaj sześć godzin.

4. Usuń pasek. Potrząśnij kilka razy pojemnikiem nad kartką białego papieru.

5. Jeżeli liczba martwych roztoczy jest większa niż % wyniku z test 1, nie istnieje odporność na dany lek.

Test III - na zachowanie higieniczne pszczół

1. Wyjmij plaster z zasklepionym 10-15 dniowym czerwiem.

2. Z pomocą kolców na pojemniku A lub C zniszcz fragment plastra z czerwiem, wciskając w niego kolce na całą długość 2-3 razy

3. Włóż plaster do ula. Jeśli ponad 70% komórek zostało oczyszczonych po 6 godzinach, ponad 90% po ośmiu, a 100% po dobie, to rodzina ma dobry instynkt higieniczny.

9931 Przedmioty
No reviews

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.