Oferta dotacyjna

Pokazano 1-24 z 740 pozycji

OFERTA DOTACYJNA – DOFINANSOWANIE DLA PSZCZELARZY 2023

Każdy pszczelarz chcący powiększyć swoją pasiekę oraz wyposażyć pracownię w nowy sprzęt może ubiegać się o refundację kosztów w ramach "Interwencji w sektorze pszczelarskim" realizowanej przez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie:

"Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027".

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PSZCZELARZ UBIEGAJĄCY SIĘ O DOTACJĘ

1.Konieczne jest posiadanie minimum 10 rodzin pszczelich.

2.Istotnym warunkiem jest posiadanie numeru EP (Ewidencji Producentów) przez każdego pszczelarza, o który można ubiegać się u kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

3.Pszczelarz musi posiadać wpis do powiatowego lekarza weterynarii oraz prowadzić Sprzedaż bezpośrednią lub Rolniczy Handel Detaliczny.

ILE MOŻE WYNIEŚĆ DOFINANSOWANIE?

Maksymalna kwota zwrotu wynosi do 60% netto zakupionego sprzętu, nie może to być jednak

więcej niż 100zł na posiadaną rodzinę i nie więcej niż 15tys zł łącznie.

Dofinansowanie obejmuje produkty zakupione od dnia 16.10.2023r. do dnia 31.07.2024r.

Wnioski można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

Wniosek o płatność oraz zakup sprzętu można realizować do dnia 31.07.2024r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną: indywidualnie lub poprzez Związek pod adresem: https://epue.arimr.gov.pl

Produkt dodany do twojej listy produktów
Produkt dodany do porównania.